Huishoudelijk Reglement Padelclub Brugge Vzw

 

Goede afspraken, goede vrienden!

 

Algemeen

 • Padelclub Brugge VZW heeft als doel de competitieve en recreatieve sport, ontspanning te bevorderen in een aangename en ongedwongen sfeer.
 •  
 • Onze club is zowel toegankelijk voor leden als niet-leden, net ter promotie van de sport. Spelen en/of lidmaatschap op onze club betekent dat men akkoord gaat met ons huishoudelijk reglement en de geest ervan in alle opzichten na te leven.
 •  
 • De aanwijzingen van onze medewerkers dienen ten allen tijde gerespecteerd te worden.
 •  
 • Padelclub Brugge VZW draagt fairplay, sportiviteit, hoffelijkheid en beleefdheid hoog in het vaandel. Daarom is de houding van onze leden integer en sportief, hun gedrag op en naast het terrein onberispelijk en hun taalgebruik beleefd. Dit geldt zowel bij club organisaties als op toernooien bij andere clubs. Dit alles is ook van toepassing op sociale media.
 •  
 • Padelclub Brugge VZW streeft naar een goede verstandhouding met onze buren, omgeving, andere sportclubs, stad Brugge en federaties.
 •  
  • Overmatig lawaai dient ten allen tijde vermeden worden maar extra aandacht hiervoor in de vroege ochtend en de late avond, nacht.
  •  
  • Correct parkeren is een must. Op 50m van onze club bevindt zich een grote parking met meer dan voldoende plaatsen. Oprijden op de clubterreinen om te parkeren is ten strengste verboden en de oprit moet ten allen tijde vrij blijven voor de hulpdiensten en om een vlotte werking te verzekeren. In de Geralaan geldt ook deels een blauwe zone en geparkeerde wagens mogen geen hinder betekenen voor de Lijn.
  •  
  • Fietsen worden gestald in het fietsenrek en niet tegen het clubhuis.
  •  
  • Wildplassen is steeds uit ten boze.
  •  
 • Het materiaal van de club, medespelers, omgeving , … dient met de nodige zorg worden behandeld. Elke schade toegebracht door een lid aan materiaal en/of installaties van de vereniging (bar, kleedkamers, velden, eigendommen in de omgeving...) of van een mede-lid, zal worden verhaald op dit lid, speler.
 •  
 • In geen geval kan de club verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijk eigendom.
 •  
 • Alle afval, sigarettenpeuken, … dienen in de daartoe bestemde recipiënten gedeponeerd te worden.
 •  
 • Ouders zien toe en zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
 •  
 • Alle leden zijn verzekerd via Tennis Vlaanderen voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Niet leden spelen op eigen risico.

 

Persoonlijke lidkaart/badge

Momenteel wordt er gewerkt aan een toegangssysteem met code. Tot deze volledig operationeel is is onderstaande vooralsnog van toepassing.

 • Elk lid krijgt een persoonlijke lidkaart/badge waarvoor een waarborg van 5 euro dient betaald te worden. Na afloop van lidmaatschap kan de kaart dan opnieuw ingeruild worden voor deze 5 euro. Bij verlies kan/moet een nieuwe kaart aangemaakt worden waarvoor dezelfde regeling van toepassing is. 
 •  
 • Voor aanvang van spelen meldt elke speler zich steeds aan aan onze bar met zijn/haar lidkaart. Ook niet leden dienen zich vooraf aan te melden aan onze bar en het huurgeld te vereffenen.
 •  
 • Onze velden en sociale ruimtes zijn toegankelijk voor onze leden buiten de gewone openingsuren door middel van een persoonlijke lidkaart/badge. Indien men komt spelen met niet leden op deze momenten moet hun bijdrage voor het veld vooraf online vereffend worden of duidelijke afspraken omtrent betaling gemaakt worden met onze club.
 •  
 • In geen geval mag zonder toestemming van onze club deze persoonlijke kaart doorgegeven worden.

 

Wordt tegen deze regels gezondigd dan behouden wij ons het recht voor om gepaste sancties te nemen gaande van tijdelijke schorsing tot schrapping van het lidmaatschap, zonder teruggave lidgeld ! Niet leden kan in de toekomst toegang tot de club ontzegd worden.

 

Reserveringen

 • Als club doen we er alles aan om iedereen zo veel mogelijk speel gelegenheid te geven. In ons reserveringssysteem zitten dan ook een aantal elementen en beperkingen om dit te garanderen. Deze kunnen trouwens, in functie van deze doelstelling, eventueel aangepast worden maar dit wordt desgevallend uiteraard tijdig en duidelijk gecommuniceerd.
 •  
 • Daarom is het niet toegestaan:
 •  
  • Valse, extra accounts aan te maken om deze systemen te omzeilen.
  •  
  • Reservaties te maken voor twee velden op zelfde moment terwijl maar 1 nodig is (vb. een open veld en een overdekt veld).
  •  
  • Reserveringen te maken en onaangekondigd niet komen opdagen. Indien veldjes niet nodig zijn, steeds tijdig annuleren (via website of app tot 8u voor het spelen, korterbij via telefoon) zodat anderen nog de kans krijgen te reserveren en we ons aantal medewerkers kunnen afstemmen op de werkelijke bezetting. Annuleer je minder dan 8u op voorhand, dan behouden we het recht voor om het betaald bedrag in te houden. Uiteraard houden we rekening met eventuele weersomstandigheden die het spelen onmogelijk maken.
  •  
  • Het recht van reservatie vervalt indien de reserveerder na 15 minuten het terrein nog niet heeft betreden zonder verwittiging.

 

Wordt tegen deze regels gezondigd dan behouden wij ons het recht voor om gepaste sancties te nemen gaande van tijdelijke schorsing tot tot schrapping van het lidmaatschap, zonder teruggave lidgeld ! Niet leden kan in de toekomst toegang tot de club ontzegd worden.

 

 • De club heeft altijd voorrang bij reserveringen ifv tornooien, lessen, competities, activiteiten… .
 •  
  • Deze worden uiteraard zo snel mogelijk in het systeem gezet. Niet onze bedoeling om gedane reserveringen te schrappen.
  •  
  • Veldkeuze is niet absoluut. We doen er alles aan om hier zo weinig mogelijk op te intervener maar zoeken een evenwicht tussen goed verloop van organisaties en beschikbaarheid van velden. Indien van toepassing wordt dit duidelijk kenbaar gemaakt.

 

Competitie, interclub, lessen, …

 • Tijdige aanwezigheid volgens afspraken is een vereiste voor het goede verloop van activiteiten.
 •  
 • Bij officiële organisaties zoals Interclub van Tennis Vlaanderen (Interclub, Padeltour, …) kan laattijdigheid, afwezigheid leiden tot forfait en boetes. Alle boetes zijn dan ook voor rekening van de betrokkene.

.

Persoonlijke gegevens en privacy

 • De leden en eigenaars van een account op onze site geven door aansluiting ook toestemming de hen verstrekte gegevens te gebruiken voor intern gebruik. Deze gegevens worden met zorg behandeld, niet doorgegeven aan derden (enige uitzonderingen zijn: door aansluiting Tennis Vlaanderen uiteraard wel aan deze federatie / door het gebruik van de reserverings app uiteraard wel aan Playtomic) en enkel gebruikt voor interne doeleinden.
 •  
 • Camerabewaking is aanwezig op onze club bij de ingang en bar. Deze beelden zijn enkel toegankelijk voor de clubverantwoordelijken en worden enkel bekeken bij aanwijzingen van inbreuken.
 •  
 • In de toekomst kunnen camera’s voorzien worden met zicht op de velden. Deze zullen enkel als doel hebben het spelplezier te verhogen (VB na in te loggen op onze site de mogelijkheid bieden om de bespeelbaarheid van de velden te bekijken, mensen steeds onherkenbaar in beeld ; beelden van je eigen wedstrijden achteraf terug te bekijken, …).
© Copyright Padelclub Brugge 2021 - Powered by